Avbrudds­kompensasjon

Om du har opplevd strømbrudd som varer i mer enn 12 timer sammenhengende, har du som kunde krav på kompensasjon.

Satser

Kompensasjonen beregnes fra det tidspunktet kunden melder om feil. Kunden må fremme kravet skriftlig innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet. Kompensasjonen vil bli fratrukket og spesifisert på fakturaen.

Søk om avbruddskompensasjon